Kjula dragway

Ligger ett par mil öster om Eskilstuna.
Besiktigad till 6,0s @ 402m.
Startplattan och de första 250metrarna är betong,
därefter övergår banan till asfalt.Tillbaks till main